(none) > 数码频道 > 家电 > 家电产品图赏

夏普最新液晶电视展示 首推32寸“农民机”

  
夏普,液晶电视

夏普32寸32L100A液晶电视

  • 夏普32寸32L100A液晶电视采用夏普原装液晶面板,分辨率为1366X768,该机配置一组HDMI接口和PC输入接口。
  • 夏普32寸32L100A液晶电视采用夏普原装液晶面板,分辨率为1366X768,该机配置一组HDMI接口和PC输入接口。
  • 夏普32寸32L100A液晶电视采用夏普原装液晶面板,分辨率为1366X768,该机配置一组HDMI接口和PC输入接口。
  • 夏普46寸46E66A液晶电视采用夏普原装液晶面板,分辨率为1920X1080,该机配置三组HDMI接口。另外,该机还拥有1080/24P技术和OPC智能光控技术。
  • 夏普46寸46E66A液晶电视采用夏普原装液晶面板,分辨率为1920X1080,该机配置三组HDMI接口。另外,该机还拥有1080/24P技术和OPC智能光控技术。
  • 0